Scandianavin School of Human Communication (SSHC)

Utdannelse i kommunikasjon basert på forskningen Nevro Lingvistisk programmering (NLP)

Ønsker du kompetanse i problemløsende kommunikasjon, hypnoterapi, coacing, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling - da er dette en utdannelse som passer for deg!

Studiestart i Harstad 22. september 2023:

Samlingsbaserte moduler fra fredager tom tirsdag. Utdannelsen avsluttes med eksamen og sertifisering.

En praktisk utdannelse underbygget med teori og forskning, der du lærer å praktisere komunikasjon i menneskelige kontekster.

Ønsker du kompetanse i problemløsende kommunikasjon, coacing, terapi, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling - da er dette en utdannelse som passer for deg!

Du kan velge antall moduler du ønsker å utdanne deg i:


Basic level 4 moduler à 50 timer.

Intermediate level 2 moduler à 50 timer.

Advanced Level 4 moduler à 50 timer. Meta nivå.


I tillegg kan du ta to tilleggsmoduler á 5 dager

Anatomi.

Ernæring.

Utdanningen er tverrvitenskapelig og fundamentert på komparativ forskning og inneholder:  

Gregory Bateson intensjon om tverrfagliggjøring og Paul Watzlawick intensjon om løsningsorientert kommunikasjon fullendes utdannelsen i kommunikasjon gjennom forskningen Nevro Lingvistisk programmering (NLP). Du lærer NLP hypnoterapi, relasjonsanalyse, neurobiologi, det endokrine system og vi hvordan hjerne og kropp henger sammen og påvirker tanker og atferd.