Scandianavin School of Human Communication (SSHC)

Tone Dinesen har Hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo, der hun spesialiserte seg på forskningsmetoden "problemløsende kommunikasjon i små grupper". "Interaction Process Analysis, A Method for Study of Small Groups,” Robert. F. Bales (1950). Etter denne eksamen har hun fått tildelt graden candidata sannitatis (cand.san). Hun har studert kommunikasjon i organisajoner og avlagt eksamen innenfor dette emnet. Videre er hun serttifisert i Basic og Advanced Level i den tverrfaglige Metadisiplinen Kommunikologi based on the research - approach of Nevro Linguistic Programming.

Hun har erfaring som leder, utreder og veileder/rådgiver innen kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten (psykiatri og habilitering /rehabilitering) der arbeidsformen er basert på tverrfaglighet og teamutvikling. For tiden holder hun med å ferdigstille et forskerprosjekt som omhandler ungdom og helse og frafallet fra videregående skole, tilknyttet Norges Arktiske Universitet (UiT).

Monica Sinke er er utdannet innenfor psykologi, helse med fordypning i hvilken betydning fysiskfostring har for kropp og hjerne. Hun inngår i utdannelser, foredrag, kurs og har en tverrvitenskapelig tilnærming der tenking, ernæring og fysiologi inngår i en helhet. Videre er hun serttifisert i Basic og Advanced Level i den tverrfaglige Metadisiplinen Human Communication based on the research - approach of Nevro Linguistic Programming. er utdannet innenfor psykologi, helse og hvilken betydning fysiskfostring har for kropp og hjerne. Hun inngår i utdannelser, foredrag, kurs og har en tverrvitenskapelig tilnærming der tenking, ernæring og fysiologi inngår i en helhet.

Axel Forsén-Andersen fra Westbytunet, Norkjosbotn. Kompetanse i Atlas profilax, muskelbehandling og akkupunktur. Les mer!

Våre sammarbeidspartner(e):