SSHC AS

Velkommen til å ta kontakt med oss:

Adresse: Rundeveien 8, 9415 Harstad

Telefon: +47 958 78 537

E-post: post@sshc.no

Organisasjonsnr. 992379405 MVA

Kontonr: 1503 04 12033