Scandianavin School of Human Communication (SSHC)


Klinisk hypnoterapi basert på forskningen Nevro Lingvistisk Programmering:

Hypnoterapi er fokusert indere sansing gjennom å se, høre, føle, lukt og smak, og også prosesert kognitivt slik at hele hjernen er med på løsningen/målet. En hypnoterapi konsultasjon innebærer at personen blir guidet av terapeuten til dyp avslapping og til indre sansemessig fokusert oppmerksomhet. Gjennom sansemessig fokusert oppmerksomhet guider terapeuten deg til du selv finner løsninger på dine utfordringer og ditt mål.

  
Forskning:

1.     Williamson A. t "_blank" What is hypnosis and how might it work?. Palliat Care. 2019;12. doi:10.1177/1178224219826581

2.     Jensen MP, Adachi T, Tomé-Pires C, Lee J, Osman ZJ, Miró J. t "_blank" Mechanisms of hypnosis: Toward the development of a biopsychosocial model. Int J Clin Exp Hypn. 2015;63(1):34-75. doi:10.1080/00207144.2014.961875

3.     Sawni A, Breuner CC. t "_blank" Clinical hypnosis, an effective mind-body modality for adolescents with behavioral and physical complaints. Children (Basel). 2017;4(4). doi:10.3390/children4040019

4.     Jensen MP, Jamieson GA, Lutz A, et al.  t "_blank" New directions in hypnosis research: Strategies for advancing the cognitive and clinical neuroscience of hypnosis. Neurosci Conscious. 2017;3(1):nix004. doi:10.1093/nc/nix004

5.     Häuser W, Hagl M, Schmierer A, Hansen E.  t "_blank" The efficacy, safety and applications of medical hypnosis. Dtsch Arztebl Int. 2016;113(17):289-296. doi:10.3238/arztebl.2016.0289

6.     Demertzi A, Vanhaudenhuyse A, Noirhomme Q, Faymonville ME, Laureys S. t "_blank" Hypnosis modulates behavioural measures and subjective ratings about external and internal awareness. J Physiol Paris. 2015;109(4-6):173-179. doi:10.1016/j.jphysparis.2015.11.002

7.     Fuhr K, Meisner C, Broch A, et al.  t "_blank" Efficacy of hypnotherapy compared to cognitive behavioral therapy for mild to moderate depression - Results of a randomized controlled rater-blind clinical trial. Journal of Affective Disorders. 2021;286:166-173. doi:10.1016/j.jad.2021.02.069

8.     Lush P, Moga G, McLatchie N, Dienes Z. t "_blank" The Sussex-Waterloo Scale of Hypnotizability (SWASH): Measuring capacity for altering conscious experience. Neurosci Conscious. 2018;2018(1):niy006. doi:10.1093/nc/niy006Coaching:

Coaching er basert på en positiv psykologi og retter seg mot å fnne løsninger og ta i bruk den magien som er i den humane kapital og som alle mennesker har. Det handler om å bringe mennesket til strukturer i hjernen som gjør det enklere å ta de riktige valgene i livet, mot ønskede mål og drømmer.

Coaching henter ut det beste i enkeltpersoner, grupper og/eller bedrifter, og de gode resultatene er en synergieffekt av det potensialet du har som menneske og i samspill med andre.