Scandianavin School of Human Communication (SSHC)

Cellestoffskifte og miljøgift test - en urintest som måler organiske syrer og metabolitter:    

Når vi tester organiske syrer kan vi se stoffskiftet på cellenivå og hvor godt de fungerer. Unormale verdier er funksjonelle markjører for vitaminmangel, dysbiose, gifteksponering og nevroendokrin aktivitet.

Hvorfor teste organiske syrer?

Svaret kan avdekke grunnlaget for ernæringsterapi ovenfor mange sykdomstilstander, for eksempel humør / oppførsel utfordringer, kronisk tretthet, fibromyalgi, depresjon og metabolske forgiftninger.    

Hva er en organisk syre?

En organisk syre kalles også carboxyl syre, dvs. en syrebinding som består av en carbonyl gruppe av et carbonatom, to oksygen atomer og et hydrogenatom. Vanlige eksempler på carboxylsyre finner vi i eddik (acetic acid = eddik syre) og sitrusfrukter (sitronsyre). Eksempler på organiske syrer som vi finner i kroppen, er delvis nedbrutte stoffer fra nedbrytning av fett, karbohydrater og proteiner.

Ideelt sett blir disse delvis nedbrutte stoffene, utnyttet fullt ut gjennom sentrale energistrømmer i mitokondriene, for dannelse av cellulær energi, ATP, til biosyntetiske reaksjoner. Disse strømmene i cellene katalyseres av enzymer som krever vitaminer eller mineraler som kofaktorer. Derfor vil et unormalt nivå av hver enkelt organisk syre i urinen indikere en funksjonell mangel på næringsstoffet som er nødvendig for nøkkelenzymet, til dannelsen av den spesifikke organiske syren.


Andre organiske syrer man kan finne i en urinprøve, inkluderer intermediære metabolitter fra katekolamin metabolismen, og bi-produkter fra unormal bakteriell metabolisme i mage/tarm. Sammen kan disse markørene gi verdifull informasjon om den cellulære helsestatus. For eksempel vil sistnevnte være viktig klinisk for alle klienter der man mistenker gastrointestinal dysbiose.


Noen av faktorene som kan danne grunnlag for en slik tilstand er: tidligere bruk av antibiotika og andre medisiner, dårlige livsstils- og spisevaner, redusert fordøyelse, eller en underliggende sykdom som cøliaki og Chrons sykdom. Unormal overvekst av uheldige mikroorganismer dekker et bredt spekter av symptomer, p.g.a. frigjøringen av deres metabolske bi-produkter eller gifter over i blodbanen. Økte urinsyreverdier fra disse organismene indikerer behovet for å behandle en underliggende dysbiose, når man tar med andre tegn og symptomer i betraktningen.US BioTek™s Cellestoffskifte Profil Test analyserer 40 analytter som er involvert i cellulære nøkkleloppgaver, inkludert energiproduksjon i mitokondriene (glykolyse, citronsyresyklus, fettsyreoksidasjon, ketondannelse), nevrotransmitter metabolisme, markører for vitaminmangel, og markører for avgiftning og dysbiose.Det å ta en enkel blodprøve som kan avdekke kroppens immunrespons spesifikt mot matvarer eller andre allergener.

US BioTek Laboratories er så vidt vi har kjennskap til det eneste laboratoriet som analyserer samtlige blodprøver 2 ganger for å kvalitetssikre at resultatet er korrekt og reproduserbart. US BioTek gir nøyaktige og gode resultater, dette har gjentatte ganger blitt bevist med doble blindtester.

Tre forskjellige antistoffer mot mat og andre allergener som det er vanlig å teste:


IgA kan gi akutte slimhinnereaksjoner uten hevelse, kløe og rødming. Symptomer kan for eksempel

   være løs avføring/diaré, kremting, rennende nese eller øyne etc. IgA reaksjoner kan reduseres

   ganske raskt (2-3mnd) dersom man er konsekvent med eliminering av de reaktive matvarer, samt

   aktivt følger behandlingen som anbefalt.


IgG kan gi forsinkede reaksjoner fra 2-72 timer etter å ha spist matvaren. Symptomer kanforeksempelvære hodepine,muskel/ledd smerter, forstoppelse/diaré, uren hud etc. IgG reaksjoner virker mer langsomt,  og bruker derfor lengre tid på å ”trekke seg tilbake”. Man må derfor holde seg borte fra de reaktive matvarer i minimum 3 til 18 måneder avhengig av hvor kraftig reaksjonen/utslaget er. I tillegg er det viktig å følge opp behandlingen.

IgE kan gi akutte symptomer med kløe, hevelse, rødming kort tid etter inntak. I alvorligere tilfelles kan man få pustebestvær og blodtrykksfall (allergisk sjokk). IgE kan altså gi livstruende reaksjoner. IgE er unik da det har en lang hukommelse. Dersom man ikke er i kontakt med de ting man er allergisk mot og heller ikke de matvarer eller allergener som kan kryssreagere, kan kroppen ”vokse av seg” en allergi.

IgG4 er den eneste blant de fire undergruppene av IgG som ikke danner komplementer og trigger inflammasjon. IgG4 kan indikere toleranse, og produseres ved kronisk eksponering overfor antigener slik man gjør ved antigen-spesifikk immunterapi (SIT). IgG4 kan opptre som et “blokkerende” antistoff, og forebygge mer alvorlige IgE-utløste reaksjoner. Testing av spesifikk IgG4 er nyttig ved in-vitro diagnostisering av allergier, ettersom det er økende beviser for at IgG4:IgE forholdet øker i samsvar med forløpet ved spesifikk immunterapi (SIT). Med sine 4% av total IgG undergrupper, gir testing av IgG4 økt innsikt i nivåene av inflammasjon som er initiert av spesifikk IgG sensitivitet. Forhøyede nivåer av IgG4 kan indikere at antistoffet arbeider for å hindre en mer alvorlig reaksjon på et bestemt antigen, og kan være nyttig i kartleggingen av kronisk følsomhet. Halveringstiden er den samme som for de andre undergruppene av IgG.

Helse gjennom innovativ testing med EuBioTek

EU BioTek AS representerer det amerikanske laboratoriet US BioTek Laboratories, og selger og markedsfører alle deres tilgjengelige tester i Europa. US BioTeks mål er å tilby sine kunder troverdig, kvalitetsservice gjennom sin høye teknologi og videre forskning. Gjennom US BioTeks eksepsjonelle team av ansatte, som er både engasjerte, lojale og har høy integritet, sikres ikke bare firmaets suksess. Dette utgjør også en kvalitativ forskjell i helseindustrien.

Matintoleranser - test med en blodprøve: